Online Registration Form for FTII Admission JET 2022-23

 

 

 

List of Test Centres

 1. Agartala
 2. Ahmedabad
 3. Allahabad
 4. Bengaluru
 5. Bhopal
 6. Bhubaneswar
 7. Chandigarh
 8. Chennai
 9. Dehradun
 10. Guwahati
 11. Gangtok
 12. Hyderabad
 13. Imphal
 14. Itanagar
 15. Jaipur
 16. Jammu
 17. Kolkata
 18. Lucknow
 19. Mumbai
 20. New Delhi
 21. Patna
 22. Port Blair
 23. Pune
 24. Raipur
 25. Ranchi
 26. Srinagar
 27. Thiruvananthapuram
 28. Leh (Ladakh)