Online Registration Form for FTII Admission JET-2019

 

 

 

 

List of Test Centres

 1. Agartala
 2. Ahmedabad
 3. Allahabad
 4. Bengaluru
 5. Bhopal
 6. Bhubaneswar
 7. Chandigarh
 8. Chennai
 9. Dehradun
 10. Guwahati
 11. Gangtok
 12. Hyderabad
 13. Imphal
 14. Jaipur
 15. Jammu
 16. Kolkata
 17. Lucknow
 18. Mumbai
 19. New Delhi
 20. Patna
 21. Port Blair
 22. Pune
 23. Raipur
 24. Ranchi
 25. Srinagar
 26. Thiruvananthapuram
 27. Leh (Ladakh)